Қабылдау бөлмесі+7 (7182) 61-81-65
Қабылдау бөлмесі+7 (7182) 61-81-65

Сайттың аналитикасы

 • Бүгін
  5
 • Кеше
  62

Жаңалықтар мұрағаты

Оқу-әдістемелік жұмыс

Колледждің ғылыми-әдістемелік қызметі оқытушылардың педагогикалық құзіреттілігін жетілдірудің бірізді жүйесін ұйымдастырады. 

Қызмет ету мақсаты:әлеуметтік бейімделген және бәсекеге түсе алатын маманды даярлауға бағытталған педагогикалық ұжымның шығармашылық әлеуетін және әр оқытушының кәсіби шеберлігін дамыту үшін жағдайлар жасау.

2014-2015 оқу жылынан бастап педагогикалық ұжымның әрекеті «Техникалық және кәсіби оқыту жағдайында мамандарды кәсіби дайындығының сапасын жетілдіру».

1

Әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттары 

2

3

4

Колледждің әдістемелік проблемасымен жұмыс жасау 9 пәндік-циклдік комиссияларымен жүзеге асырылады. Олардың әрекеті студенттер білімінің сапасын көтеру бойынша шараларды ұйымдастыру мен өткізуге, теория мен тәжірибе мәселелерін талқылау мен жетілдіруге, оқыту мен тәрбиелеуге және тәжірибе алмасуды ұйымдастыруға бағытталған. 

3 4 5 Рисунок1

«Техникалық және кәсіби оқыту жағдайында мамандарды кәсіби дайындығының сапасын жетілдіру» 

Тақырыпты дәлелдеу:

Білім беру үдерісінің сапасын :

1. Жағдайлар сапасы – бұл білім беру бағдарламалар, педагогикалық кадрлар, талапкерлердің дайындық деңгейі, материалды – техникалық базасы және т.б.

2. Үдеріс сапасы - оқыту үдерісін сүйемелдейтін әдістемелер, технологиялар.

3. Нәтиже сапасы – оқытудың түрлі кезеңдерінде студенттердің білім, білік пен дағдылардың сапасы, түлектердің құзіреттілігі ретінде қарастырылады.

Сапаны бағалауда басты нәтижелер бағалауына беріледі, яғни түлектердің білім, білік пен дағдылардың сапасын, түлектердің құзіреттілігін бағалауы ретінде қарастырылады.
Сонымен, осы әдістемелік тақырыптың іске асырылуы ТжКББ модернизация жағдайында мамандарды кәсіби дайындық сапасының жүйесін бейімдеуге мүмкіндік береді.

Мақсат: колледж оқытушыларының инновациялық, білім беру, ғылыми-зерттеу және тәжірибе қызметін белсендіру.

2014-2015 оқу жылына басты міндеттер

1. Жаңа мемлекеттік стандарттардың талаптарын іске асыру және білім сапасын арттыру үшін колледждің барлық құрылымдық бөлімшелер жұмысын біріктіру .

2. Білім беру мазмұнын жаңарту және алдыңғы педагогикалық тәжірибе мен ғылымға жету арқылы білім беру үдерісін кешенді әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру.

3. Заманауи білім беру және тәрбиелік технологияларды зерделеу және қолдану, жеке тұлғаны әлеуметтендіру және тәрбиелеу, оқытуға біркелкі тәсілдерді қалыптастыру.

4. Кәсіби пәндер модулі оқытушыларының стажировкадан өтуі.

5. Менеджмент сапасының жүйесін жасау, енгізу және үнемі жетілдіру Колледжде білім сапасы мен үлгерімді бақылау және мониторингті жетілдіру.

2015-2016 оқу жылы Оқу үдерісін технологизациялау.

1. Әдістемелік тақырып бойынша жұмыстың практикалық бөлігін ұйымдастыру және өткізу, (ашық сабақтар, мастер-кластар, тақырыптық педагогикалық кеңестер, «дөңгелек үстелдер», семинар-практикумдар, теоретикалық-әдістемелік семинарлар).

2. ПЦК әдістемелік тақырыптар бойынша жыл сайынғы есептерді ұйымдастыру

2016-2017 оқу жылы.

«Техникалық және кәсіби оқытудың модернизация жағдайындағы мамандарды кәсіби даярлаудағы сапасының мониторингі.»

 1. ПЦК байқау-сайысын өткізу.
 2. Әдістемелік тақырып бойынша өткен кезеңдегі жиналған материалдармен әдістемелік портфолионы толықтыру.
 3. «Техникалық және кәсіби оқыту жағдайында мамандарды кәсіби дайындығының сапасын жетілдіру» әдістемелік мәселесімен жұмыс материалдары бойынша колледж оқытушылары әдістемелік жетістіктерінің жинағын дайындау және шығару.

 

Методическая тема колледжа на 2017 – 2018 учебный год:

«Технология мониторинга качества подготовки специалиста».

Цель:Формирование у студентов общих и профессиональных компетенций в части организации методической работы  воспитателя дошкольных учреждений и учителя начальной и основной школы.

Задачи:

 1. Обновление методического обеспечения учебного процесса колледжа в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального образования.
 2. Совершенствование методического уровня преподавателей колледжа и компетентности в области преподаваемых дисциплин, в овладении новыми  педагогическими и информационно-коммуникационными технологиями  через  систему стажировок, повышения квалификации и аттестации.
 3. Создание условий для профессионального становления  молодых и начинающих преподавателей. Создание интернет – ресурсов и их использование в образовательном процессе.
 4. Приобщение преподавателей  и студентов к научно-исследовательской работе  по актуальным вопросам образования, воспитания и специальности через участие в научно-практических конференциях, семинарах, дискуссиях, круглых столах и т.п.
 5. Интеграция методик дисциплин специального цикла по специальности «Дошкольное воспитание  и обучение» для подготовки будущих воспитателей  дошкольных организаций, для участия в международном  конкурсе World Skills.

Сондай-ақ оқыңыз